Paszporty i czipowanie

Wygraliśmy przetarg i otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego pozwolenie na bezpłatne znakowanie psów osób na stałe zameldowanych we Wrocławiu. Również mamy prawo wydawać paszporty niezbędne do wywozu psów poza granice Polski. Paszporty wystawiamy dla psów, kotów i tchórzofretek. Dla innych zwierząt nadal obowiązują przepisy zobowiązujące do badania ich przed wyjazdem poza granicę Polski przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Posiadamy czytnik i mikroczipy spełniające wymagane normy ISO.

Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna informuje, że do znakowania zwierząt, którym wydawane są paszporty ( psy, koty i fretki) dopuszczony jest jeden sposób: implantacja mikroczipu. Mikroczip należy implantować po lewej stronie szyi w połowie jej długości. Do implantacji nadają się mikroczipy różnych firm pod warunkiem, że spełniają normę ISO 11784. Czytnik do odczytywania mikroczipów mogą być też różnych firm pod warunkiem, że spełniają normę ISO 11785.
 Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna zaleca by zwierzętom, które nie są trwale oznakowane, lekarze weterynarii implantowali mikroczipy. Zabieg implantacji mikroczipu jest zdecydowanie mniej bolesny od zabiegu tatuażu i jest obowiązującą metodą oznakowania zwierząt towarzyszących.
Zwierzęta, które w dniu 1 października 2004 roku były wytatuowane lub miały zaimplantowany mikroczip zgodny z normą ISO 11784 nie podlegają ponownemu znakowaniu.

Gmina Wrocław wprowadziła obowiązek trwałego znakowania psów właścicieli zamieszkałych we Wrocławiu. Jesteśmy jedną z niewielu wyznaczonych przez gminę Wrocław lecznic na terenie miasta, która ma prawo czipować bezpłatnie psy osób na stałe zameldowanych we Wrocławiu. Dwie przychodnie, które mają prawo czipować psy we Wrocławiu to przychodnia Kumak i Legwan

ZNAKOWANIE ZWIERZĄT MIKROPROCESORAMI WSZCZEPIANYMI POD SKÓRĘ ("CZIPOWANIE") TRWA W NASZEJ LECZNICY I BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁO DO 22 GRUDNIA 2011 ROKU W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI. WYMAGANE DOKUMENTY TO DOWÓD OSOBISTY WŁAŚCICIELA Z MIEJSCEM ZAMELDOWANIA WE WROCŁAWIU I DOWOLNY DOKUMENT PSA (CZYLI KSIĄŻECZKA ZDROWIA, PASZPORT, DOKUMENT ADOPCYJNY, ŚWIADECTWO SZCZEPIENIA, ITP).

ZWIERZĘTA WYJEŻDZAJĄCE DO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII IRLANDI PÓŁNOCNEJ I SZKOCJI ORAZ IRLANDI POŁUDNIOWEJ, SZWECJI, DO ODBYCIA KWARANTANNY NA TERENIE POLSKI PO UPRZEDNIM BADANIU KRWI W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO WŚCIEKLIŻNIE (Ważne do 31.12.2011r. po tej dacie nie obowiązuje).
TECHNICZNIE POLEGA TO NA TYM, ŻE PSU, KOTU LUB TCHÓRZOFRETCE, KTÓRA JEST JUŻ ZACZIPOWANA, POSIADA PASZPORT I BYŁA SZCZEPIONA PRZECIWKO WŚCIEKLIŻNIE PRZYNAJMNIE 30 dni PRZED POBRANIEM KRWI LUB BYŁA SZCZEPIONA REGULARNIE CO ROKU, POBIERAMY KREW, KTÓRĄ WYSYŁAMY DO LABORATORIUM. OD DNIA POBRANIA KRWI LICZYMY CZAS 6 MIESIĘCY, PO KTÓRYM TO PIES, KOT LUB TCHÓRZOFRETKA BĘDĄ MOGŁY WYJECHAĆ DO WYŻEJ WYMIENIONYCH KRAJÓW POD WARUNKIEM, ŻE MIANO PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO WŚCIEKLIŻNIE BĘDZIE ODPOWIEDNIE.

WSZELKIE DODATKOWE PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ DO MNIE POD NUMER TEL. 0 606 532 903 dr nauk wet. MAREK WŁODARCZYK